top of page

CLOWNSLES VOOR BEGINNERS

:0

 

WELKOM OP HET FEEST VAN DE MISLUKKING.

Voor wie?

Voor iedereen die zich wil verdiepen in het fenomeen van de clown en wil onderzoeken of dit een spelvorm is die bij hem of haar of hen past.

Voor iedereen die het contact met het spelende en spontane kind in zichzelf willen herstellen of vernieuwen.

Voor iedereen die eens helemaal uit haar dak wil gaan en eens even de grenzen van haar innerlijke dwaasheid wil opzoeken.

Voor iedereen die humor en lichtheid wil leren toepassen in zijn of haar vakgebied..

Voor iedereen die wil groeien in theatraal bewustzijn, ritme en timing ten behoeve van bijvoorbeeld presentaties.

Wat leren we?

- aandacht hebben op het hier en nu, met alle zintuigen, zonder iets te doen

- kwetsbaar durven zijn voor een publiek.

- kijken met onbevangen ogen.

- je verbazen over alles, blij zijn met niets

- bewustwording van verdedigingsmechanismen en blokkades.

- ruimte geven en ruimte nemen

- spelen met stilte

- spelen met (het uitvergroten van )  emoties

- spelen met ritme, timing, stem en klank

- spelen zonder tekst

- spelen vanuit status en  bewustwording van je "staat van zijn".

- leren vertrouwen op je eerste impulsen.

- ja zeggen tegen wat er is.

- ervaren welke impulsen dienend zijn aan het spel en welke niet.

- hoe is mijn eigen persoonlijke clown

- contact maken met je innerlijke al- dan niet gekwetste kind en daar op een speelse en liefdevolle manier ruimte aan geven..

- theatraal bewustzijn.

- hoe werkt spelen voor een publiek.

- hoe krijg ik en hoe  stuur ik  aandacht

 

Hoe pakken we dit aan?

We doen een flinke fysieke training en veel "spelletjes"met de hele groep, en in 2- en 3 tallen.  In een sfeer van veiligheid en acceptatie proberen we onze (emotionele) grenzen te verleggen en zo onze spontaniteit en ons zelfvertrouwen te vergroten. We  doen veel presentaties voor elkaar zodat we voelen en ervaren wat de reacties van het publiek zijn en hoe we die reacties kunnen meenemen in het spel (het zogenaamde "ademen" met het publiek).

Praktisch:

Serie van 12 lessen.  Kosten 450 euro.

Tijd:  Inloop vanaf 19 uur

Les van 19:30 tot 22:00 uur

Locatie:  centrum pacha Mama Maersterpaed 8 in Lekkum bij Leeuwarden

Als de dinsdagavonden je niet schikken, of als het te ver is vanaf je woonplaats kun je ook aangeven dat je liever een weekend training wil doen, van vrijdagavond tot en met zondagmiddag.

Bij voldoende aanmeldingen ( 8 of meer mensen)  plannen we dan gezamenlijk het weekend in.

Ook dat weekend zal gehouden worden in Pacha Mama.  Er is daar ook mogelijkheid om te overnachten.

Voor meer informatie over dit centrum kijk op www.spiritueelcentrumpachamama.nl

bottom of page