AANMELDFORMULIER CLOWNSLESSEN LEEUWARDEN

Na het invullen van het formulier kun je het cursusgeld van € 400,- overmaken naar:

NL 78 ABNA 0498 431 231

ten name van de heer A.T.M. Pirenne

Ik wil meedoen met de volgende cursus